Hướng dẫn đăng nhập đăng ký Hướng dẫn đăng nhập đăng ký

 

Công dân/Doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến

 

 • 1
  Chưa có tài khoản vui lòng đăng ký và làm theo hướng dẫn : Đăng ký click  Đăng ký tài khoản 
 •  
 • 2
  Quên mật khẩu  yêu cầu lấy lại mật khẩu : Quên mật khẩu

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •