Video hướng dẫn sử dụng Video hướng dẫn sử dụng

>> Xem chi tiết video hướng dẫn khác 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VĂN BẢN CHỈ ĐẠO

10. Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT Quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ 

09. Công văn số Công văn số 4171/BGTVT-VT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện một số nội dung liên quan quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ 

08. Công văn số 1014/BGTVT-VT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP 

07. Nghị định số 10/2020/NĐ-CP về việc kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

06. Công văn số 262/BGTVT-TTCNTT về việc triển khai kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

05. Công văn số 4300/TCDBVN-VT ngày 18/07/2017 về việc tính thời gian xử lý hồ sơ các thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ. 

04. Công văn số 4008/BGTVT-TTCNTT ngày 17/04/2017 về việc tập huấn sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến cho các thủ tục hành chính lĩnh vực vận tải đường bộ: Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Trung quốc 

03.Công văn số 12831/BGTVT-TTCNTT ngày 31/10/2016 về việc triển khải phần mềm dịch vụ công trực tuyến múc độ 4.

02. Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 về Chính phủ điện tử.

01. Quyết định số 1570/QĐ-BGTVT ngày 06/05/2015 Phê duyệt phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải.

Thông tin hỗ trợ Thông tin hỗ trợ

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Tài liệu hướng dẫn sử dụng

Tài liệu cho doanh nghiệp (Tải về)

Tài liệu cho cán bộ tại các sở giao thông vận tải  (Tải về)

   Xem nhiều hơn tại : Xem thêm