Tài liệu hướng dẫn chi tiết Tài liệu hướng dẫn chi tiết

 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng

 

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho doanh nghiệp/ hợp tác xã/ hộ kinh doanh cá thể

   

  Tài liệu giúp người dùng cách tạo tài khoản, quản lý các thông tin phương tiện của doanh nghiệp đồng thời hướng dẫn cách nộp hồ sơ trực tuyến, theo rõi trạng thái hồ sơ và nhận kết quả.  Download tài liệu

 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng cho cán bộ tại các Sở giao thông vận tải

 • Bao gồm toàn bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng cho cán bộ tại các sở giao thông vận tải như : tài liệu quản trị, tiếp nhận thụ lý hồ sơ, ký duyệt đóng dấu, xác nhận thanh toán và trả kết quả.

 •  

 • Danh sách các tài liệu như sau:

  1

  Tài liệu hướng dẫn quản trị hệ thống tại các sở Giao thông vận tải

  Tải về

  2

  Tài liệu hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

  Tải về

  3

  Tài liệu hướng dẫn thụ lý và thẩm định hồ sơ

  Tải về

  4

  Tài liệu hướng dẫn ký duyệt hồ sơ

  Tải về

  5

  Tài liệu hướng dẫn xác nhận thanh toán và đóng dấu trước khi trả kết quả

  Tải về

  6

  Hướng dẫn cài đặt và thiết lập chữ ký số cho người dùng (dùng cho quản trị hệ thống tại các Sở GTVT Tỉnh/Thành phố)

  Chú ý: Hệ thống sử dụng chữ ký số và đóng dấu số của Ban cơ yếu chính phủ

  Tải về

  7 Hướng dẫn thiết lập thanh toán trực tuyến (thanh toán qua Keypay) tại các Sở GTVT Tỉnh/Thành phố

  Tải về

  8 Hướng dẫn ghép nhiều file định dạng PDF thành 1 file định dang PDF trực tuyến và hướng dẫn chuyển file từ định dang Words sang định dạng PDF trực tuyến  Tải về
  9 Tài liệu hướng dẫn In phôi  Tải về
 •  
 •  

 •